تور : نمایشگاه معماری و ساختمان


نوع : تور خارجی
توضیحات نمایشگاه معماری و ساختمان

موضوعات نمایشگاه : 

تجهیزات ساختمانی –  مصالح ساختمانی – نوسازی ساختمان – سیستم های ساختمانی – شهرسازی – تکنولوژی ارتباطات – تکنولوژی گرمایش –طراحی داخلی ساختمان– درب و پنجره–  بتن / بتن متخلخل –  مصالح ساختمانی با بافت سیمان –  سیستم های نمای خارجی – پوشش های داخلی خشک – ساختمان پیش ساخته - مواد عایق – سرامیک ها – پوشش های طبقه و کف – محصولات ساختمانی شیمیایی – ابزارآلات ساختمانی – سیستم های انرژی – فنآوری انرژی خورشیدی – درب های کنترلی / سیستم های پارکینگ – قفل / اتصالات / امنیت – شیشه های ساختمانی – اتوماسیون / کنترل .


برنامه سفر پرواز قیمت برای هرنفر در اتاق دو تخته
آلیتالیا
8/950/000
ترکیش
6/950/000