یزد + خرانق ، میبد ، چک چک ( اختصاصی برای 1 تا 4 نفر)
یزد + خرانق ، میبد ، چک چک ( اختصاصی برای 1 تا 4 نفر)
یزد + سر یزد + رباط زین الدین +مجتمع گردشگری باغ آهو ( برای 1 تا 4 نفر )
یزد + سر یزد + رباط زین الدین +مجتمع گردشگری باغ آهو ( برای 1 تا 4 نفر )
یزد + کویر بافق ( اختصاصی برای 1 تا 4 نفر )
یزد + کویر بافق ( اختصاصی برای 1 تا 4 نفر )
یزد + تفت ( رصد ستارگان ) ( اختصاصی برای 1 تا 4 نفر )
یزد + تفت ( رصد ستارگان ) ( اختصاصی برای 1 تا 4 نفر )
یزد + ابرکوه ( اختصاصی برای 1 تا 4 نفر )
یزد + ابرکوه ( اختصاصی برای 1 تا 4 نفر )
یزد گردی (  اختصاصی برای 1 تا 4 نفر )
یزد گردی ( اختصاصی برای 1 تا 4 نفر )
چهار محال بختیاری ( منطقه ییلاقی چغاخور )
چهار محال بختیاری ( منطقه ییلاقی چغاخور )
مهریز - سریزد - زین الدین
مهریز - سریزد - زین الدین